30-06-2020

Dutch Design Daily

1 / 5

By

By

By

By

By
Circus Engelbregt www.circusengelbregt.nl

Anderhalve meter museum

By 30-06-2020

Stedelijk Museum Alkmaar vroeg kunstenaarscollectief Circus Engelbregt om na te denken over het anderhalvemetermuseum.

Kunstenaars Martijn Engelbregt, Allard Medema, Nikki Loef en Bordjesman (Sjoerd Kaandorp) bogen zich over de ontvangst, de te volgen protocollen en het managen van het eenrichtingsverkeer in het museum. Zij zijn al jaren gespecialiseerd in ‘ontregelende verbinding’; in het alsmaar veranderende woud van regels in deze tijd is dit nog welkomer. Als mensen zich ontspannen voelen, maken ze makkelijker ruimte voor zichzelf en voor elkaar en is er dus minder regelgeving nodig.

Hun ingrepen brengen de bezoekers in een opgewekte stemming zodat zij optimaal van het museum kunnen genieten. Bij binnenkomst in de hal bevindt de bezoeker zich in een oase van planten en vindt gelegenheid voor een ontspannende handenmassage. In het museum geldt weliswaar eenrichtingsverkeer, maar het is gelukt om pijlen en verboden te minimaliseren en de bezoekers met zachte hand door het gebouw te begeleiden.

Roze gekalligrafeerde teksten geven aan voor hoeveel ‘mensen’ er ruimte is in een zaal en aanwijzingen zijn door de prettigheidsmolen gehaald. Dus niet: “Het is verboden de kunstwerken aan te raken” maar “laat u raken maar raak niets aan”. En: “Maximaal 20 personen” wordt dan: “Ruimte voor 20 ‘mensen’”. Vanaf 16 juni kunnen ‘mensen’ op gepaste afstand een knuffel geven aan een ander met de installatie Afstandsknuffel (Allard Medema).

Wellness Nietes is tot onbekende datum te ervaren in Stedelijk Museum Alkmaar.