Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By
Bouke Bruins www.boukebruins.nl

Boyscout Designer

By 17-02-2018

De rafelranden van de publieke ruimte zijn het werkgebied van Bouke Bruins. In het project ‘Boyscout Designer’ brengt hij de werelden van design en scouting bij elkaar door middel van speelse interventies.

Uitgangspunt is het gegeven dat de (over-)vormgeving van de publieke ruimte leidt tot extreme regelgeving, wat de gebruikers ervan passief maakt. Scouts leren juist om hun omgeving actief en verantwoordelijk tegemoet te treden. Boyscout Designer is voor Bouke Bruins een model om zijn rol als vormgever te onderzoeken.

De Boyscout Designer weet regels te buigen ten behoeve van zijn ontwerp, werkt vanuit de gebruiker, zorgt dat hij betrokken is bij de gemeenschap waarvoor hij werkt, begeeft zich in dorp en stad, houdt daar zijn ogen open voor nieuwe initiatieven, plekken, objecten en diensten. Als Boyscout Designer deelt hij zijn ervaringen online en offline en combineert design met onderzoek. De Boyscout Designer doet guerrilla-interventies die reactie uitlokken in de stad Eindhoven, voor een vrolijker, stimulerender en beter benutte publieke ruimte. Boyscout Designer is bovendien aan het uitgroeien tot een beweging: een netwerk van gebruikers en ontwerpers die samen een ‘bottom-up’ gebruik van de publieke ruimte nastreven.

www.boyscoutdesigner.com