Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 13

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
NEXT architects www.nextarchitects.com

Zaligebrug

By 01-03-2018

De Zaligebrug is onderdeel van het programma Ruimte voor de Waal en verbindt het toekomstige eiland Veur-Lent met de noordelijke Waaloever na de realisatie van de dijkverlegging. De 200 meter lange brug is vormgegeven als onderdeel van de padenstructuur in de uiterwaarde – een brug zonder begin en eindpunt. Doordat de brug in de uiterwaarde ligt zal deze een aantal dagen per jaar gedeeltelijk onder water staan.

Door de slinger wordt het kunstwerk integraal onderdeel van de padenstructuur binnen het stedelijk rivierpark. De brug wordt op het land doorgetrokken waardoor de overgang tussen maaiveld en kunstwerk soepel en geleidelijk is. Brug en pad gaan naadloos in elkaar over. Het lengteprofiel is asymmetrisch gemaakt, waardoor het laagste deel van de brug bij hoogwater verdwijnt.

Door de sterke fluctuatie van het waterpeil zal de omgeving en de vorm van de brug steeds veranderen. De dynamiek van het landschap wordt zichtbaar; het wassende water als attractie. Stepping stones vormen bij hoogwater een looproute naar de brug, zodat het stromende water tussen de betonplanken van dichtbij kan worden beleeft.

De nieuwe recreatieve omgeving van het eiland Veur-Lent start niet op het eiland, maar reeds bij de brug. Door het (be)leefbaar maken van de omgeving en het water wordt de brug onderdeel van de bestemming. Het integreren van zitplekken, trappen en uitkijkpunten op de en rond de brug maakt deze tot een attractie. De brug is niet alleen een verbinding, maar een bijzondere plek in het park.

De heldere, sobere opbouw van de brug refereert aan een archetype brug. Het dek bestaat uit losse plankelementen die in de volle breedte op de betonnen hoofddragers worden gelegd. Natuurlijke materialen en robuuste detaillering passen bij de identiteit van de plek en kracht van het water waaraan de brug onderhevig is. Door de aanhechting van vuil en slib zal de Zaligebrug een steeds natuurlijker onderdeel worden van het landschap.

Meer NEXT architects > 13.10.2016

Foto’s: Jeroen Bosch, Jennie Burgers, Rutger Hollander en Jan Daanen