Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 10

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Barcode Architects www.barcodearchitects.com

De Waalhoven Nijmegen

By 31-01-2021

Team KCAP met Barcode Architects en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten ontwerpen De Waalhoven Nijmegen voor VanWonen/BPD

De Waalhoven biedt Nijmegen de gelegenheid een nieuwe woonwijk te realiseren met een sterke focus op community building. Het ontwerpteam ontwikkelde een stadswijk met een geïntegreerde aanpak van stedenbouw, landschapsontwerp en architectuur met bijzondere aandacht voor de natuurlijke omgeving. Het stedenbouwkundig concept voor circa 570 woningen sluit aan op het unieke dijk- en rivierenlandschap, de ontwikkeling van de voorstad ‘de Waalsprong’ en de Nijmeegse geschiedenis.

De voormalige agrarische bestemming van het gebied met zijn boomgaarden, een oude boerderij en de watergebonden infrastructuur zijn dragers voor de identiteit van deze nieuwe ontwikkeling. De hovenclusters zijn gepositioneerd op kleine heuvels die refereren naar de terp, een kunstmatige heuvel die bebouwing boven de waterlijn mogelijk maakt. Tegelijkertijd worden getrapte woongebouwen direct op het dijkprofiel geplaatst, met uitzicht over de rivier. Door inbedding van het niveauverschil tussen dijk en achterland, ontstaat er voor alle bewoners een gevarieerd en levendig landschap tussen de gebouwen, waarin moestuinen, kassen en speelplaatsen voor kinderen zijn opgenomen. Twintig schuurwoningen refereren bovendien aan de vroegere landelijke bestemming van het gebied.

Ontwerpteam
KCAP (urban plan and architecture)
Barcode Architects (architecture)
Lodewijk Baljon landscape architects (landscape design)