Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Jorrit Noordhuizen & Inge Kersten duinkarkas.wordpress.com

Duinkarkas

By 03-10-2016

Landschapsarchitecten Jorrit Noordhuizen (NOHNIK architecture and landscapes) en Inge Kersten (Scope/HNS) hebben op Vlieland het project ‘Duinkarkas’ gerealiseerd. Het gaat om een volledig houten sculptuur van 50 meter lang waarmee wordt getest hoe op een effectieve manier stuifzand kan worden ingevangen.

De laatste decennia is er sprake van een toename van recreatie en (tijdelijke) bebouwing aan de kust. Strand- en slaaphuisjes aan zee kunnen hinder ondervinden van ophopingen van stuivend zand of door ondergraving van de huisjes. Tegelijkertijd moet natuurlijke duingroei de veiligheid van het achterland garanderen. Hiermee is de behoefte ontstaan om meer inzicht te geven in die natuurlijke kustdynamiek en het effect van stuifzand, anders ontstaat het gevaar dat mensen zich ertegen gaan verzetten.

Het primaire doel van het experiment Duinkarkas is het ondervangen van de ‘stuifzand-overlast’ en tegelijk laten zien dat het zand door de tijd heen de basis vormt voor een nieuw duin. In de opstelling op Vlieland wordt de zandvangcapaciteit van het Duinkarkas getest. Het experiment wordt continu gemonitord om de effectiviteit van de constructie te onderzoeken en deze verder te ontwikkelen.

De plek, aan de rand van natuurgebied de Vliehors, is zorgvuldig uitgekozen. De sterke natuurlijke dynamiek, het relatief brede strand en de geringe menselijke activiteit, maken dit de uitgelezen locatie. Het Duinkarkas blijft in ieder geval tot en met oktober 2016 staan.