Publicaties

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Eigenbouwer www.eigenbouwer.nl

Eigenbouwer

By 17-03-2017

Tijdschrift voor de goede smaak
Een eigenbouwer is iemand die bouwt zonder opdrachtgever, zonder aannemer en veelal zonder architect. Hij bouwt in hoofdzaak voor zichzelf. De eigen smaak van de eigenbouwer is richtinggevend. Het is de eigenbouwer die zich onttrekt aan de vele regels die gewoonlijk de praktijk bepalen en hem in een keurslijf dwingen. Dit geeft de intentie weer van de redactie van Eigenbouwer, Tijdschrift voor de goede smaak.

Eigenbouwer verschijnt onregelmatig en staat open voor cultuurhistorische bijdragen over architectuur, beeldende kunst, interieurkunst, literatuur, vormgeving en wat dies meer zij.

Losse nummers kosten € 12,50 (inclusief verzendkosten) en kunnen besteld worden bij Hans Oldewarris (oldewarris@box.nl).

Redactie: Herman van Bergeijk, Sjoerd van Faassen, Hans Oldewarris
Vormgeving: Yvo Zijlstra, Antenna Men