Eten

Dutch Design Daily

1 / 6

By

By

By

By

By
buro RuSt www.burorust.nl

Fairfood Align animatie

By 11-02-2021

Fairfood werkt mee aan de overgang naar een duurzaam voedselsysteem. Dat doen ze door innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee bedrijven hun handelspraktijken kunnen verbeteren – open en toegankelijke oplossingen die de wereld van voedsel gaan democratiseren, zodat iedereen de vruchten plukt van duurzame voedselproductie, ook de mensen aan het begin van de productieketens.

buro RuSt: “Fairfood heeft een nieuwe tool gelanceerd: Align. Buro RuSt ontwikkelde een animatie om uit te leggen hoe Align werkt. We stelden ons voedselketens voor zonder Align, een chaos van lijnen en verbindingen. Align helpt je de weg te vinden in dit doolhof, dus visualiseerden we de ideale wereld: rechte en duidelijke lijnen.”

www.fairfood.nl