Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
BNO www.bno.nl

Frans Bevers wint BNO Piet Zwart Prijs 2019

By 12-06-2019

Op 2 april 2019 kwam de jury voor de BNO Piet Zwart Prijs bijeen, bestaande uit Timo de Rijk/juryvoorzitter, Pieke Bergmans, Gert Franke, Joost Grootens, Ed van Hinte en Koert van Mensvoort. Madeleine van Lennep/directeur BNO was secretaris. Deze jury heeft besloten de BNO Piet Zwart Prijs 2019 toe te kennen aan Frans Bevers.

De winnaar
Frans Bevers is ruimtelijk ontwerper. Met het bureau OPERA, dat hij startte als interdisciplinair samenwerkingsverband in 1981, heeft hij een grote en onmisbare bijdrage geleverd aan het vak tentoonstellingsontwerp, een vak dat in zijn beginjaren nog nauwelijks ontwikkeld was.

Vanaf 1994 gaf Frans Bevers in hechte samenwerking met zakelijk partner en  medeoprichter Lies Willers de praktijk van OPERA Amsterdam verder vorm. Hij zocht de inhoudelijke dialoog met de opdrachtgevers, waardoor concept en uitvoering werkelijk in gezamenlijkheid tot stand konden komen. Hij streefde telkens naar de optimale combinatie van verhaal en het tentoongestelde. Hij koos al vroeg voor een multi- en interdisciplinaire aanpak, gebruik makend vanwat in de jaren tachtig nog de ‘nieuwe media’ werd genoemd.

Wars van conventies wist Frans Bevers opdrachtgevers te prikkelen en uit te dagen om tentoonstellingen te maken die krachtig en meeslepend zijn, zowel inhoudelijk als visueel. Hij bracht metaforische invalshoeken in en werkte intensief samen met externe ontwerpers, kunstenaars, schrijvers, fotografen, filmers, technici en curatoren. Hijzelf was ondertussen de stuwende kracht die de inhoudelijke kaders vaststelde, het ontwerpproces op een charmante en energieke manier regisseerde. Hij gaf ruimte en wist tegelijk op een samenhangend geheel af te sturen.

Dit alles heeft geresulteerd in spraakmakende tentoonstellingen, presentaties en ruimtes, onder meer in het Museum Volkenkunde te Leiden, het MOMA te New York, het Victoria & Albert Museum, het British Museum te Londen en het Museum of World Culture, Göteborg.

Vrijwel altijd is Frans Bevers ook actief geweest als docent. Tussen 1981 en 2001 was hij hoofd van de afdeling Architectonische Vormgeving aan de Rietveld Academie waar hij doceerde van 1979 tot 2007. Hij gaf gastlessen aan Parsons School of Design te New York, Shanghai Normal University, East China Normal University te Shanghai en de University of Illinois te Chicago. Tot op heden doceert hij aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag en de Design Academy Eindhoven. Daar werd hij afgelopen jaar verkozen tot beste docent, wat gepaard is gegaan met de uitreiking van de Jan Lucassenprijs. Dat moet te maken hebben gehad met zijn persoon: gedreven, positief en enthousiasmerend.

Samengevat is Frans Bevers een belangrijke aanjager geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied tentoonstellingsontwerp, voor processen van co-creatie en goed teamwork in een multidisciplinaire en interactieve benadering, voordat die gemeengoed werden. Als docent heeft hij het vak en zijn ontwerpmentaliteit daarnaast op een uitstekende manier doorgegeven en aankomende ontwerpers daarmee enorm gestimuleerd.

Dit alles is voor de jury reden om hem de BNO Piet Zwart Prijs 2019 toe te kennen.

www.opera-amsterdam.nl