01-07-2017
Duurzaam

Dutch Design Daily

1 / 12

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Laura Strähle & Ellen Rouwendal www.laurakatharinastraehle.com

From Landscape to Roofscape

By 01-07-2017

ArchiPrix 2017
Het afstudeerproject Design & Build: From Landscape to Roofscape van Laura Strähle en Ellen Rouwendal (TU Delft, architectuur) is bekroond met de eerste prijs van de Archiprix 2017; de beste afstudeerplannen van de Nederlandse ruimtelijke ontwerpopleidingen.

Een multifunctioneel paviljoen voor openbaar gebruik in Oost Afrika.
Het ontwerp bestaat uit een daklandschap van paviljoens met een multifunctioneel publiek gebruik in de landelijke gebieden rondom het Victoriameer. De ambitie daarbij was om door middel van kleinschalige interventies positieve ontwikkelingen in gang te zetten in arme gebieden. Duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van materiaalgebruik worden toegepast en er wordt gereageerd op het klimaat. Bovendien sluit het project aan op de lokale sociaaleconomische problemen. Door het toepassen van de innovatieve zelfdragende dakstructuur, waarbij bamboe als bouwmateriaal wordt toegepast, ontstaat een paviljoen met een flexibele structuur. Afhankelijk van de context kan het op vele manieren aangepast, geclusterd en gekopieerd worden.

Een Design & Build Studio verbindt architectuurtheorie met praktijkervaring door het ontwikkelde ontwerp daadwerkelijk te realiseren op een bepaalde locatie. Naast het ontwerpen van het community center maken aspecten zoals het opstellen van de kostenraming, de bouwplanning, een handboek, fondsenwerving en het leidinggeven op de bouwplaats deel uit van de uitdaging om te ontdekken wat de potentie is van een Design & Build aanpak op academisch niveau.

Het eerste project is, samen met lokale arbeiders en een internationale groep van vrijwilligers, in vier maanden gebouwd in Okana, een klein dorpje in West Kenia. Het fungeert als dorpshuis dat een bibliotheek, ICT faciliteiten en een naaiatelier huisvest. Dit project focust zich op het versterken van de dorpsgemeenschap door een leervriendelijke omgeving, werkgelegenheid en een ontmoetingsplek te bieden waar de inwoners de kans krijgen zich te ontplooien. Het dorpshuis is zelfvoorzienend. Inkomsten worden verkregen door de verkoop van diensten en producten die in de omgeving verbouwd en geproduceerd worden.