30-10-2020

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Neutelings Riedijk Architects www.neutelings-riedijk.com

Gare Maritime, Brussel

By 30-10-2020

Gare Maritime op de site van Tour & Taxis in Brussel, ooit het grootste goederenstation van Europa, is omgevormd tot een inspirerende plek waar jonge en gevestigde bedrijven hun intrek kunnen nemen met een aangename publieke ruimte. Onder de monumentale stationskappen ontwierp Neutelings Riedijk Architecten een nieuw stuk stad: een ‘stad waar het nooit regent’.

Publieke parken en pleinen
De enorme ruimte onder de zeven aaneengeschakelde kappen van het oude stationsgebouw is weer toegankelijk gemaakt. Onder de zijbeuken zijn twaalf houten paviljoenen geplaatst, die gezamenlijk het nieuwe programma herbergen. De paviljoenen voegen zich op een natuurlijke manier in de bestaande structuur van de stad en het gebouw, waardoor een nieuw patroon van boulevards, straten, parken en pleinen ontstaat; als in een echte stad. De grote centrale ruimte van het gebouw is open gehouden voor publieke evenementen. De wandelboulevards aan weerszijden zijn zo breed dat hier ook tien royale tuinen gerealiseerd konden worden.

Grootste CLT-project in Europa
De constructie van de nieuwe paviljoenen is uitgewerkt in Cross Laminated Timber (CLT). Dit zorgt voor een enorme reductie van de hoeveelheid cement. De keuze voor hout had ook een gunstige invloed op het bouwproces: dankzij prefabricatie en de droge afbouwmethode was de bouwtijd aanzienlijk korter.

State-of-the-art op het gebied van duurzaamheid
Gare Maritime is volledig energieneutraal en fossielvrij. De glasgevels aan de Picardstraat zijn voorzien van zonnecellen en op de hoogste daken is een totaal oppervlak van 17.000 m2 aan zonnepanelen aangebracht. Op alle niveaus – constructie, installatie, circulair materiaalgebruik, groen, gezondheid – zijn vergaande duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd, zoals het gebruik van geothermie en hergebruik van hemelwater.

Gare Maritime is een ontwikkeling van Extensa en kwam tot stand in samenwerking met Bureau Bouwtechniek, Ney & partners, Boydens en OMGEVING. Het stationsgebouw is in de eerste fase zorgvuldig gerestaureerd door Jan de Moffarts Architecten, Bureau Bouwtechniek, Ney & Partners en Boydens.

More Neutelings Riedijk Architecten >

Foto’s: Filip Dujardin