18-05-2021
Tentoonstellingen

Dutch Design Daily

1 / 4

By

By

By

By
Trapped in Suburbia www.trappedinsuburbia.nl

Graphic Days Torino – Flags of Peace

By 18-05-2021

ONE WEEK ABOUT Graphic Days door Dennis Elbers, oprichter van Graphic Matters en gast-curator van Graphic Days ‘Eyes on the Netherlands’

De expositie ‘An Alphabet of Cases from the Palace of Typographic Masonry’ laat duidelijk zien welke middelen een ontwerper ter beschikking heeft; tekens, symbolen, ornament. En hoe deze door constructie, poezië en spel tot een compositie worden gevormd. Een compositie die betekenis krijgt binnen de praktijk van de maker, het vak en zijn omgeving.

Deze theorie is duidelijk zichtbaar in het project ‘Flags of Peace’, dat een zaal verderop te zien is. Bij een gebrek aan universeel symbool voor vrede vroegen de ontwerpers van Trapped in Suburbia aan 100 collega’s uit 100 landen een vredesvlag te ontwerpen. Graphic Matters liet het project in 2017 in Breda zien (foto).

De diversiteit aan ontwerpen is niet alleen een bewijs voor de theorie uit ‘the Palace’, maar laat tevens zien hoe het begrip vrede overal ter wereld anders ervaren wordt. De politieke situatie in het land van herkomst, culturele achtergrond en de blik van de beschouwer maken het een boeiende verzameling.

De vraag is echter of deze eenmalige ontwerpen ooit echte iconen voor vrede zullen worden? Binnen de muren van het museum vormen ze een uitgangspunt voor een debat. Maar als ik even later door de stad loop kom ik in een andere werkelijkheid terecht. Een demonstratie tegen het geweld in Palestina. Met volop Palestijnse vlaggen, maar misschien nog meer rode vlaggen met hamers en sikkels. Is een koude oorlog dan een alternatief voor vrede?

Graphic Days Torino
‘Eyes on the Netherlands’
14 – 30 Mei, 2021
www.graphicdays.it