23-01-2024
Architectuur

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By

By
VenhoevenCS www.venhoevencs.nl

Het Zand

By 23-01-2024

‘Het Zand’ is een markante verschijning in Leidsche Rijn, Utrecht. Centraal in de buurt, biedt de multifunctionele accommodatie (MFA) onderdak aan twee basisscholen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een buurtcentrum, een theaterzaal en een gymzaal. Om de groei van de twee scholen en vernieuwing in onderwijsvisies te faciliteren, ontwierp VenhoevenCS  architecture+urbanism de recente uitbreiding en de nieuwe inrichting. Het resultaat: een multifunctioneel, flexibel inzetbaar en sfeervol gebouw als sociaal ankerpunt in de wijk.

Geschikt voor het collectief
De architectuur van het gebouw, dat door vorm en materialisatie het beeld oproept van een ruimteschip,  inspireerde de interne reorganisatie, de uitbreidingen en de transformatie van het interieur.  Eerst zijn de multi-inzetbare functies er gearrangeerd voor gemeenschappelijk gebruik: de sporthal, de BSO-ruimtes, de theaterzaal en het buurtcentrum. De centrale ontmoetingsruimte bevindt zich in het hart van het gebouw, brengt mensen samen en ontsluit alle functies; aan weerszijden ervan strekken de scholen zich over drie verdiepingen uit tot de verlengde koppen van het gebouw. Om de scholen en de collectieve ruimtes ook zelfstandig te kunnen laten functioneren, voorzagen de architecten ze alle van een eigen ingang. Heringerichte buitenpleinen nemen een aanloop naar de expressief vormgegeven entrees.

Wisselwerking: onderwijsvisie en interieurontwerp
Met de lichte en ruimtelijke inrichting van Het Zand geven de interieurarchitecten van VenhoevenCS expressie aan hun visie op onderwijs. Met de scholen delen zij de overtuiging dat leren zich niet beperkt tot opeenvolgende groeps-brede activiteiten in een enkel klaslokaal. In samenspraak hebben zij de leeromgeving van lokalen verrijkt met leerpleinen; verbindende ruimtes met plekken voor concentratie, niet-klassikale activiteiten en spel. Brede gangen, nissen en hoeken nodigen kinderen uit om er op hun eigen wijze gebruik van te maken. Bij groep-overstijgende lessen en evenementen kunnen de leerpleinen worden vergroot door de nieuwe, flexibele wanden te openen.

Fotografie: Luuk Kramer