Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 6

By

By

By

By

By
Manon van Hoeckel www.manonvanhoeckel.com

In Limbo Embassy

By 29-06-2015

Living in limbo: vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen vallen vaak tussen wal en schip en mogen niet werken. Manon van Hoeckel initieerde het project ‘In Limbo Embassy’ als een neutrale ontmoetingsplaats die deze groep vertegenwoordigt.

De ambassadeurs – zelf vluchtelingen – nodigen functionarissen, buren en voorbijgangers uit. De ambassade maakt gebruik van een maas in de wet om vluchtelingen werk te geven: Printed Matters is een confronterende reeks ‘officiële’ portretten van de ambassadeurs die verkocht mogen worden onder het recht op vrije meningsuiting.

Manon van Hoeckel: “Ik wil gelegenheid creëren voor dialoog, debat en culturele uitwisseling op gelijke voet.”

www.inlimboembassy.org

Finalist Dutch Design Awards 2015

Portret foto’s: Alexander Popelier