06-02-2024
Grafische vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Harmen Liemburg www.harmenliemburg.nl

Kunstproject 24 Elektriciteitskasten ‘Ogensnoep’

By 06-02-2024

.
Kindertekeningen
Geïnspireerd door chaekgeori (Koreaans, vertaling ‘boeken en dingen’) stillevens vroeg ontwerper Harmen Liemburg de kinderen van groep 5 van de Arnhemse basisschool Kunstrijk om een tekening te maken van hun tien meest geliefde bezittingen. Dat leverde een kleurrijk beeld op van wat er zoal op kinderkamers te vinden is.

Werkproces
Deze tekeningen waren het startpunt voor het aanleggen van een beeldverzameling. De geselecteerde electriciteitskasten werden in Adobe Illustrator getekend en op volgorde van grootte naast elkaar geplaatst.

Landschap
Laag voor laag ontstond zo één groot kinderkamerlandschap met een uiteindelijke lengte van 36 meter op ware grootte. Door de fysieke opdeling in zij-, voor- en soms ook achterkanten, ontstaan op zichzelf staande composities die ook in elkaar overlopen. Alle kasten hebben een eigen thema en sfeer.

Ogensnoep is een project van Plaatsmaken
in opdracht van Gemeente Arnhem

plaatsmaken.nl
harmenliemburg.nl