01-07-2018
Onderwijs

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
Shahar Livne www.shaharlivnedesign.com

Metamorphism

By 01-07-2018

Shahar Livne (1989) is een in Israël geboren ontwerper die gevestigd is in Eindhoven. Ze is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven. Haar project ‘Metamorphism’ speculeert over de toekomst van nieuwe grondstoffen gebaseerd op afgedankte kunststoffen in de context van ambachtelijkheid. Het omvat een onderzoek naar onze opvatting over wat natuurlijk is en wat voor nieuwe esthetieken en culturele realiteiten kunnen ontstaan in relatie tot kunstoffen als we ze niet langer alleen maar zien als vervuilende, massaal geproduceerde en goedkope materialen.

Shahar Livne: “Klimaatverandering, ontbossing en vervuiling bedreigen het bestaan ​​van veel natuurlijke grondstoffen die worden gebruikt in traditionele ambachten. Als die materialen verdwijnen, verdwijnt ook de kennis van die ambachten. Tegelijkertijd zijn er nieuwe natuurlijke materialen in opkomst. De aanwezigheid van kunststoffen in het milieu vormen op natuurlijke wijze een nieuwe bron van grondstoffen die een verschuiving markeert tussen oude noties van natuur en cultuur. Ik stel me een niet al te verre toekomst voor, nadat piekolie is bereikt, waarin op petroleum gebaseerde kunststoffen alleen nog uit de natuur worden gehaald als semi-natuurlijke hybride materialen om gebruikt te worden als nieuwe grondstof voor ambachtelijke toepassingen.”

“Als resultaat van mijn onderzoek heb ik een nieuw klei-achtig materiaal gemaakt op basis van voor de vuilstortplaats of vuilverbranding bestemde kunststoffen en overblijfselen uit de afvalstroom (steenkoolmijnafval en marmerresten), dat ik zie als een waardevolle toekomstige grondstof. Het nieuwe materiaal heet ‘lithoplast’, afgeleid uit het oud-Grieks (lithos betekent rots of steen en plast verwijst naar iets dat kan worden gevormd of vervormd). Het materiaal wordt verwerkt in een proces dat is ontleend aan de geologie, metamorfisme, hetzelfde proces dat kalksteen in de natuur omzet in marmer. Dit materiaal kan worden gebruikt voor handgemaakte sculpturele producten die een nieuwe speculatieve culturele waarde verbeelden. Op dit moment probeer ik de mogelijkheden ervan uit voor verdere conceptuele ontwerptoepassingen.”