12-03-2021
Onderwijs

Dutch Design Daily

1 / 5

By

By

By

By
TU Delft Industrial Design www.tudelft.nl

Mindful stedelijk wonen

By 12-03-2021

One Week About – Student Work, Industrial Design, TU Delft

Master Graduation project
Joseph Kesisoglou

Zorg en gezelligheid als middel om de weerbaarheid en aanpassing van gemeenschappen te bevorderen
Hoe kun je mensen helpen om snel op een dreigende crisis te reageren en voorbereid te blijven op de volgende? Het MSc afstudeerproject van Joseph Kesisoglou introduceert een sociaal netwerkplatform dat burgers in staat stelt om problemen in hun gemeenschap aan te pakken door samenwerking.

Door gebruik te maken van dit platform worden burgers (stadsbewoners) zich bewust van lokale situaties die van invloed zijn op hun levensomstandigheden en die van hun medebewoners door middel van observatie, documentatie en het delen van kennis. Het kan voorgesteld worden als grond waarop relaties kunnen groeien. Burgers kunnen nieuwe ideeën voorstellen om het welzijn van hun buurt te verbeteren en kunnen ze sleutelpersonen mobiliseren om hun ideeën te verwezenlijken (bijvoorbeeld de gemeente, buren, lokale bedrijven).

Via een mobiele app worden de voorstellen van burgers voorgelegd voor openbare discussie onder buurtbewoners. Deze ideeën kunnen zeer uiteenlopen – van toegankelijkheid van straten tot vergroening, voorzieningen voor hittegolven zoals waterfonteinen en extra schaduw toto zorg voor de meest behoeftige leden van de gemeenschap. Het uitgangspunt van dit project is dat sterke relaties de capaciteit hebben om de weerbaarheid te bevorderen.

Projectbegeleiders: S.E. Baha (graduation committee), R.A. Price (mentor), Michel Becks (graduation committee)
Volledige scriptie: resolver.tudelft.nl

Afstudeerproject uitgevoerd onder auspiciën van het Big Picture Lab (Delft Design Labs) onder leiding van professor Jeroen van Erp en gefinancierd door NWO (Nederlandse Onderzoeksraad).