Architectuur

Dutch Design Daily

1 / 15

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Happel Cornelisse Verhoeven www.hcva.nl

Museum de Lakenhal Leiden

By 30-09-2019

Museum De Lakenhal is sinds 1874 het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden en gevestigd in de monumentale ‘Laecken-Halle’ uit 1641 van stadsarchitect Arent van ’s-Gravesande. Het museum bestaat uit een rijk palet van gebouwdelen uit verschillende tijden, met ieder een eigen grondtoon en karakteristiek. Het uitgangspunt voor de restauratie en uitbreiding van het complex is het aanbrengen van een balans tussen deze tijdlagen. Daarbij wordt het principe van ‘eenheid in verscheidenheid’ gebruikt om de oriëntatie en kunstbeleving ruimtelijk te verbeteren.

Eén van de belangrijkste ingrepen in het hart van het ensemble is het vrijspelen van de voormalige ‘Achterplaets’. Deze exterieure ruimte is voorzien van een glazen overkapping en vormt nu de centrale oriëntatieruimte van het museum. Vanuit hier zijn de verschillende gebouwdelen zichtbaar en toegankelijk. Sporen van bijna 375 jaar bouwgeschiedenis zijn daarbij niet uitgewist, maar worden juist getoond. Aan de westzijde van het bestaande complex is een nieuw bouwvolume toegevoegd dat zich telescopisch uitstrekt tussen de Oude Singel en de Lammermarkt. Op de begane grond is plaats voor wisselende tentoonstellingszalen, het museumcafé en de expeditie. Aan de Lammermarkt groeit de nieuwbouw uit tot een geschouderd postuur voor kantoren en ateliers.

Met een uitgekiende restauratie, uitbreiding én interieurontwerp zijn het gebouw, haar collectie en vele verhaallijnen tot synthese gebracht. De bijzondere architectuurgeschiedenis is daarbij tastbaar en leesbaar gemaakt, zodat het museum zich toont als een gedetailleerde staalkaart van tijdlagen.

Foto’s: Karin Borghouts