Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 13

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Kossmanndejong www.kossmanndejong.nl

Onze Koloniale Erfenis

By 14-07-2022

Op 23 mei opende Onze Koloniale Erfenis in het Tropenmuseum Amsterdam, een nieuwe permanente tentoonstelling ontworpen door Kossmanndejong en AFARAI. De twee Amsterdamse ontwerpbureaus werkten samen met het Tropenmuseum en talloze partners, ervaringsdeskundigen, kunstenaars en experts. De koloniale erfenis heeft impact op ongeveer alles in ons dagelijks bestaan, van macro-economisch systeem tot taalgebruik en van godsbeleving tot ons dagelijks eten. Deze tentoonstelling wil die impact laten zien en bevragen, en ruimte maken voor de verhalen van mensen en culturen die ondanks de koloniale onderdrukking konden bestaan.

Spaces of Togetherness
De grondgedachte voor deze tentoonstelling is dat er buiten het koloniale systeem – en ondanks dit systeem – altijd ruimte was waar veerkracht, creativiteit en verzet mensen samenbracht om samen controle te behouden over hun eigen leven. Deze plekken, gewoontes en rituelen, deze Spaces of Togetherness, vormen de basis van het ontwerpconcept. Het verhaal van Onze Koloniale Erfenis wordt verteld in 9 scenes, ieder met een eigen thema en eigen Space of Togetherness in de hoofdrol.

Het voormalig Kolonial Museum
Het Tropenmuseum, oorspronkelijk gebouwd als Koloniaal Instituut, is zelf zo’n koloniale erfenis. Later werd het een museum van wereldculturen maar een groot deel van haar collectie is afkomstig uit Nederlands’ voormalige koloniën, en is verzameld vanuit een koloniale blik. Het gebrek aan bestaande collectie om tegenovergestelde perspectieven te ondersteunen hebben we niet als probleem gezien. De leegte, de ruimte, de afwezigheid van foto’s, objecten en anderszins getuigenissen van niet-kolonialen, hebben we willen laten zien met haar eigen zeggingskracht. Zodat er juist ruimte ontstaat voor dialoog. Het is daarmee ook een uitnodiging naar de bezoeker: wat zijn hier de verhalen die nog verteld moeten worden?

Permanente tntoonstelling ‘Our Colonial Inheritance’
Tropenmuseum, Amsterdam
www.tropenmuseum.nl

www.afarai.com
www.kossmanndejong.nl

Meer Kossmanndejong >

Fotografie: Rick Mandoeng