Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 25

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Buro Staal|Christensen www.staalchristensen.nl

Ort&distort

By 25-03-2022

Het werk van buro Staal|Christensen

Op 24 maart landt een bijzonder object in Bouwkunde faculteit van de TU Eindhoven. Een vreemde donkere trap met felroze perforaties, met daarop uitgestald de misschien nog wel vreemdere creaties van architect Bert Staal en kunstenares Matty Christensen. Een trap/tafel/vliegend tapijt en een Zigzag van Rietveld met een koeienstaart roepen de meest hoofdbrekende vragen op.

Dat is wat deze tentoonstelling poogt, het oproepen van vragen, maar vooral ook het weerleggen van aannames en afspraken over het doel van de ontwerppraktijk, de betekenis van auteurschap, de rol van iconen en symbolen. Met hun speelse houding roteren, abstraheren, combineren en overdrijven de ontwerpers hun ‘gevonden voorwerpen’ om zo op nieuwe betekenissen te stuiten. Architectuur en kunst vloeien als zodanig in elkaar over: een functioneel object is niet meer per definitie het einddoel. Eerder vindt deze benadering aansluiAng bij jazz en improvisatie theater. Alhoewel de beoogde betekenis van het werk ambigu blijft, is dit misschien het beste te interpreteren als een driedimensionale spotprent. Één ding is zeker: we zullen ons bij het kattekwaad van de ontwerpers moeten aansluiten om de vrolijkheid van architectuur te kunnen beleven.

Op 24 maart vond de opening van Ort&distOrt plaats en werd de Koestoel geïnaugureerd in de faculteit als nieuwste aanwinst van de TU/e kunstcollectie. De Koestoel (1991) is eerder onderdeel geweest van diverse tentoonstellingen over meubelontwerp en architectuur en is zo een mascotte geworden voor een generatie ontwerpers aan de TU Eindhoven afgestudeerd in de jaren ’70 en ‘80. De stoel heeft in deze hoedanigheid een flinke reis door Europa achter de rug. De opening werd afgesloten met een performance over Zitten van Bert Staal en Arie van Rangelrooij.

Deze nieuwe tentoonstelling werd georganiseerd door Casa Vertigo in combinatie met buro Staal|Christensen en Het Architectuurcircus.

Tentoonstelling ‘Ort&distort – buro Staal|Christensen’
Plaza Vertigo, TUe
24 maart – 29 april 2022

www.casavrt.nl
www.architecturecircus.com
www.staalchristensen.nl