Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By

By
DELVA www.delva.la

Postpark Den Haag

By 30-08-2022

DELVA presenteert het Postpark: een nieuw stukje natuur voor mens en dier in het HS Kwartier Den Haag.

De grootse transformatie van het monumentale Stationspostgebouw en de realisatie van het nieuwe, aanliggende Postpark zijn de eerste stap van de stedelijke herontwikkeling HS Kwartier in Den Haag.

Verdichting als middel om te vergroenen en te verduurzamen
Naast verdichting is de gebiedsontwikkeling gericht op vergroening en het creëren van een aangenaam leefklimaat voor mens en dier. In de vernieuwde inrichting van de openbare ruimte komen aantrekkelijke nieuwe wandel- en fietsroutes en worden innovatieve mobiliteitsconcepten geïntroduceerd. Het viaduct van de Waldorpstraat wordt gesloopt en de stenige stadsstraat wordt omgevormd tot een groene, klimaatadaptieve boulevard.

Vijf nieuwe torens rondom station Hollands Spoor zullen het programma onderbrengen en de skyline van Den Haag verrijken. De verspringing in de positie van de volumes creëert een gevarieerd straatbeeld met levendige openruimte ruimtes op en net boven het maaiveld. De aftrappende volumes bieden ruimte voor toegankelijke groene daktuinen en laten het maaiveld overvloeien in een interessant en actief daklandschap. De gebouwen sluiten aan op de menselijke maat en tegelijkertijd wordt interessant en uitvoerbaar groen toegevoegd. Aan de Laakhavenzijde van station Hollands Spoor ontstaat een prachtige, groene stadsentree die aanvoelt als een lineair stadspark. Het toekomstig stationsplein is het hart van het nieuwe park.

Postpark
Een uitgestrekte, stenige parkeerplaats in een van de drukste straten van Den Haag heeft nu plaats gemaakt voor DELVA’s Postpark, een nieuw park met een hoge biodiversiteitswaarde en een nieuwe aantrekkelijke plek voor mens en dier. Door een grote hoeveelheid bomen aan te planten, hebben we de schaal van het park aangepast naar de menselijke maat. Bezoekers zijn te gast in het groen, met de gebouwen naar de achtergrond geplaatst.

De bomen zijn grotendeels inheemse soorten, zoals moseiken, haagbeuken en lijsterbessen, en zijn in een variatie aan vormen en formaten aangeplant. De kruidlaag heeft vooral een natuurlijke uitstraling waarbij plantensoorten geselecteerd zijn op bladstructuur. Hierdoor ontstaat een rijk en divers palet uit verschillende vaste planten die voor een mooie combinatie van groen en bladstructuren zorgen.

De natuur maakt een krachtig gebaar en krijgt de ruimte om binnen de stedelijke context zijn rol op te pakken. Waterinfiltratie en een gevarieerde mix aan groen maken dit stukje stad klimaatbestendiger. Nu al is het Postpark op zomerdagen een plek die vijf graden koeler is dan zijn context.

Fotografie: Sebastian van Damme
Visualisatie skyline (afbeelding 9): WAX Architectural Visualizations