Publicaties

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Zuzanna Skalska and Rafał Kołodziej www.futuresthinking.pl

Prototyping 2040

By 15-02-2022

Hoe om  te gaan met de toekomst? Een nieuw Futures Thinking Boek van Zuzanna Skalska en Rafał Kołodziej

Prototyping 2040 is een visie op vier prototypes voor de westerse beschaving in 2040. Om de prototypes te creëren, heeft het FutureS Thinking team duizenden signalen van verandering kritisch geanalyseerd. De prototypes draaien rond thema’s van sociaal, economisch en ecologisch belang. Ze keken naar aspecten als werk, dagelijks leven, mobiliteit, stadsplanning, industrie en financiën. Daarnaast hebben ze een aantal kernwaarden onderzocht die bepalend zijn voor elk van die aspecten. De prototypes zijn gemaakt om organisaties, bedrijven en instellingen te inspireren om te denken in een langer perspectief, en hen te helpen zich voor te bereiden op de veranderingen die volgens hun onvermijdelijk zijn.

Scenario – Kind Capitalism
Kind Capitalism is een nieuwe economische en sociale orde. Een schijnbaar onmogelijke mutatie van het kapitalisme, waarbij zij die hebben hun rijkdom delen om het systeem te redden. De toekomst van de massa’s ligt in de handen van de bedrijfsleiders.

Scenario – Restoration
Er moest iets veranderen in onze benadering van de wereld – en dat gebeurde. De op winst gerichte mentaliteit is vervangen door een mentaliteit die zich bekommert om de Aarde. Verstandig staatsbestel initieert en stimuleert acties van private en publieke organisaties voor een duurzaam herstel van het milieu.

Scenario – Self Consumed
Bedrijven maximaliseren de winst. Consumenten hebben het te druk met consumeren. Staten zijn te zwak en moeten hun toevlucht nemen tot onderdrukking en manipulatie om te overleven. Internationale consensus is niet bereikt. Ondanks hooggestemde beloften wordt het milieu nog steeds vergiftigd. De economie is vastgelopen.

Scenario – Less Is Enough
De groei is tot stilstand gekomen. De permanente crisis zet de samenleving aan tot het zoeken naar oplossingen op lokaal niveau. Men probeert macroproblemen op te lossen met microoplossingen. Gemeenten, burgemeesters, lokale bedrijven, bewonersverenigingen, pop-up actiegroepen en lokale bedrijven werken samen om de meest urgente problemen aan te pakken en een schone omgeving om zich heen te herstellen.

Boek presentatie ‘Prototyping 2040’
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Dinsdag 22 februari, 20.00 uur
dezwijger.nl

futuresthinking.pl

Auteurs: Zuzanna Skalska, Rafał Kołodziej
Uitgever: Greenhat, Blue Media
Uitgeverpartners: Greenhat, Autopay, 360Inspiration, Blue Media
Vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers
Illustraties: Olga Mrozek