Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Popma ter Steege Architects www.ptsa.nl

Reuse to Reduce

By 16-05-2023

Architectuur als viering van het bestaande

Hoe verandert architectuur als planetaire grenzen het uitgangspunt worden van onze ontwerpen? Kan hergebruik van materialen juist benut worden om tot een nieuwe esthetiek te komen? En leidt zoiets als een CO2 budget voor de bouw tot een andere manier van het uitoefenen van ons vak? Dit zijn de vragen die Popma ter Steege Architecten (PTSA) zich de afgelopen jaren afvroegen en hebben geleid tot het boek Reuse to Reduce. Een boek over architecten als verzamelaars, bouwen als collagekunst en architectuur als een viering van het reeds bestaande.

In april presenteerden PTSA en Jap Sam Books Reuse to Reduce Architec­ture with a Carbon Budget, The Case of BioPartner 5 in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. In lijn met het boek hield PTSA een pleidooi om de circulaire transitie te omarmen als een kans voor een meer betekenis­volle architectuur. Een hybride architectuur waarin hergebruik van materialen het startpunt vormt.

Naast de beschouwingen van de architecten reflecteert architectuurcriticus Aaron Betsky op de werkwijze van PTSA in relatie tot de bredere architectuurpraktijk. Het boek kan tevens gelezen worden als een plei­dooi voor het toepassen van een CO2 budget voor gebouwen, om die passend te krijgen bij de afspraken van het Parijse Klimaatakkoord. Mantijn van Leeuwen, directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwe­cologie (Nibe), levert hiervoor uitleg en inzicht over deze wijze van werken.

Editor: Jan Willem ter Steege
Auteurs: Aaron Betsky, Mantijn van Leeuwen, Josse Popma, Jan Willem ter Steege
Vormgeving: Tariq Heijboer
Uitgever: Jap Sam Books
Fotografie: The Book Photographer

www.japsambooks.nl
www.ptsa.nl