19-01-2018
Social design

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
RO&AD Architecten www.ro-ad.org

Schooltuin de Buitenkans

By 19-01-2018

Een buurtgezin had een overtollig stuk land en bood dat aan het ‘Da Vinci College’ aan, een praktijkschool voor groenvoorziening en dierenverzorging in Roosendaal, met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Er was grond, veel enthousiasme, betrokkenheid van school, buurt en gemeenteraad, maar zowel vaardigheden als geld om het project te realiseren ontbraken. Hier stapten RO&AD-architecten in. Met de hulp van de Provincie Noord-Brabant en Vis-a-Vis Landschaparchitecten, die een klein budget gaven, ontwierpen ze een plan dat het mogelijk maakte om het gebouw door de leraren, de leerlingen en de buurt te bouwen. Het gebouw is 100 meter lang en 6 meter breed en is opgebouwd uit 26 identieke houten spanten (die relatief eenvoudig te maken zijn). Al naar gelang de functie, worden de spanten, die door stalen krampplaten bij elkaar worden gehouden, met een ander materiaal bekleed. Alle ruimtes, zoals het klaslokaal, de dierenkamer, broeikassen enz. zijn achter elkaar geplaatst, zonder ruimte- en geld verslindende hallen of gangen.

Toen Rini, een leraar op school, het ontwerp zag, werd hij zo enthousiast dat hij aanbood het gebouw zelf te maken. Hij stelde zijn pensioen voor 2 jaar uit en onder begeleiding van een aannemer en de architecten bouwde hij de school en de tuin in anderhalf jaar tijd, daarbij geholpen door samen met buren, studenten en eenieder die dat wilde. En het werkt!

Buren hebben een open verbinding met de schooltuin. Ze zorgen tijdens de vakantie voor de planten en de dieren en de studenten hebben eindelijk een plek waar ze trots op zijn er te werken.

BNA gebouw van het jaar 2017, eervolle vermelding

Foto’s: Katja Effting