Interviews

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By
Social Label www.sociallabel.nl

Social Label – Designing labor

By 22-12-2018

Interview door Viveka van de Vliet

Stichting Social label is meer dan het ontwerpen van aantrekkelijke of zelfs duurzame producten. Het heeft in de ruim zeven jaar van haar bestaan aangetoond dat samenwerkingen tussen makers met afstand tot de arbeidsmarkt en toonaangevende ontwerpers waardevol is en nieuwe kansen biedt. Social label is een groeiende beweging van mensen die streven naar een sociaal duurzame, inclusieve economie. Want een economie die de samenleving verbetert laat namelijk niemand aan de kant staan. Sterker nog: “Het is de enige manier waarop ontworpen mag worden”, zei Jordan Hruska, journalist voor onder andere The New York Times en The Economist naar aanleiding van de Social label-expositie in Milaan vorig jaar.

Je zou kunnen zeggen dat Social label arbeid ontwerpt. De oprichters, Petra Janssen (samen met Edwin Vollebergh ontwerpbureau Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone, bureau voor cultuur & communicatie), geloven sterk in een inclusieve wereld die je via de kracht van design en communicatie kunt bereiken. ‘Iedereen wil meedoen in de maatschappij, zich ontwikkelen en een eigen inkomen verdienen, maar een steeds grotere groep vindt die aansluiting niet makkelijk’, weet Janssen. ‘Die groep valt buiten het systeem, verblijft onzichtbaar in afgelegen werkplaatsen in lelijke omgevingen, laat staan dat ze kunnen instromen in het reguliere arbeidsproces.’

Als moderne ridders trekken Janssen en Kramer ten strijde. Ze openen deuren die gesloten zijn, slechten hokjesdenken en de tweedeling in de maatschappij tussen rijk en arm, intelligent en minder slim, door iedereen mee te laten doen op de werkvloer, samenwerkend als gelijken.

Om dat te bereiken bedenkt Social label innovatieve concepten voor een productlijn. Het levert inmiddels een collectie bijzondere en kwalitatieve duurzame ontwerpen op zoals een servies, bezem, meubilair, vazen en lampen. Ontwikkeld in twaalf werkplaatsen in Nederland in samenwerking met Piet Hein Eek, Roderick Vos, Edward van Vliet, Kiki van Eijk, Haiko Meijer, Borre Akkersdijk, Dick van Hoff, Edwin Vollebergh, Kranen/Gille en binnenkort Joost van Bleiswijk en studio Rens. Janssen en Kramer bezoeken de werkplaatsen en zoeken vervolgens een geschikte ontwerper/leermeester om een collectie mee te ontwikkelen. ‘Zo zorgen we dat mensen met een achterstandop de arbeidsmarkt wekelijks uitdagend werk hebben, dat ze zich trots en gewaardeerd voelen. Ze kunnen zich ontplooien en opgeleid worden tot ambachtsman. Daarnaast bieden we hen een podium op onder andere de Dutch Design Week en de Milan Design Week om het werk te laten zien aan een breed publiek. Deze vorm van samenwerken aan een economie die de samenleving verbetert, noemen wij socio economics.’

Social label is nooit bewust bedacht maar vloeide voort uit een initiatief van Studio Boot: het Huttenfestival de Vlek in 2011 waar ook de samenwerking tussen Studio Boot en C-mone begon. Het festival diende als onderzoek naar het nieuwe bouwen en samenleven. Architecten, ontwerpers, kunstenaars, mensen van een arbeidsmatige dagbesteding, iedereen kon meebouwen aan een dorp in Tilburg. Dat leidde tot de eerste samenwerking tussen Piet Hein Eek en houtwerkplaats Woodworks van zorginstelling Amarant in Tilburg en leverde de stoere collectie opgetiteld: HOUT. Alle producten worden zowel door de ontwerpers als stichting Social label en de werkplaatsen verkocht en zo verbinden ze zich aan een sociale economie.

Social label groeit als community die diverse groepen van makers en professionals op allerlei manieren laat samenwerken.  Zo organiseren ze rondetafelgesprekken en publiekscolleges samen met wetenschappers. En in mei gaat het Social designlab open in het Werkwarenhuis in Den Bosch, waar ook de designshop van Social label en club/restaurant Van Aken zijn gevestigd. Naast workshops van deelnemende werkplaatsen en ontwerpers, wordt met zorgpartners, bedrijven, gemeenten, overheden, onderwijsinstellingen, culturele en maatschappelijke initiatieven, wetenschappers en ontwerpers, gewerkt aan een andere kijk op werken, meedoen en leren.

Social label bestaat naast hun eigen praktijk. Daar zit eigenlijk niet zoveel verschil tussen, vinden ze. De mentaliteit is hetzelfde: vanuit idealisme, de lespraktijk en de behoefte aan nieuwe vormen van samenwerken via de kracht van design en communicatie, de samenleving socialer en mooier maken.

Met dank aan Connecting the Dots
Portretfoto door Boudewijn Bollmann