Internationaal

Dutch Design Daily

1 / 6

By

By

By

By

By

By
Willem van Zoetendaal www.vanzoetendaal.com

Amsterdam Spul

By 07-03-2019

 

Na uitgeroepen te zijn tot een van de Bestverzorgde Boeken in Nederland werd ‘Spul’ ingeschreven voor de Schönste Bücher aus aller Welt. Het boekontwerp van Willem van Zoetendaal werd door de internationale jury bekroond met de gouden letter.

Sinds 22 juli 2018 loopt de Noord/Zuid-metrolijn onder het historische centrum van Amsterdam. De aanleg van de metrolijn onder de stad tussen 2003 en 2012 bood een uitstekende gelegenheid om dit verleden te onderzoeken door archeologische opgravingen te organiseren.

De belangrijkste archeologische vindplaatsen waren gelegen aan het Damrak en het Rokin. Deze opgravingen waren erg diep, tot 25 m onder de grond, op welke diepte de grondlagen dateren van de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden. Bovenop deze oude lagen vonden de archeologen de rivierbedding van de Amstel, die nog steeds door de stad loopt. De rivierbedding reikt tot een diepte van 12 m en bleek vol met archeologische vondsten. Vroeger gooiden mensen hun afval vaak in het water. Ook vielen voorwerpen toevallig in de rivier en zakten in de modderige rivierbedding. De archeologische opgravingen produceerden bijna 700.000 vondsten.

Dit boek verzamelt de archeologische vondsten uit de rivierbedding in een materiële geschiedenis van de stad. De catalogus, die 15.000 foto’s van de vondsten bevat, kan op verschillende manieren worden gelezen. Op het eerste gezicht is het een oneindige stroom van verschillende, min of meer herkenbare objecten die ons uitnodigt om onze eigen associaties en reconstructies te doorzoeken en te verkennen. Maar achter de trapsgewijze beelden schuilt een archeologisch verhaal dat geleidelijk uit de systematische structuur van de catalogus naar voren komt.

Schönste Bücher aus aller Welt – Golden Letter

Boek ‘Spul’
Boekvormgeving: Willem van Zoetendaal
Fotografie: Harold Strak
Auteurs: Jerzy Gawronski & Peter Kranendonk
Uitgever: Van Zoetendaal & De Harmonie