Ruimtelijke vormgeving

Dutch Design Daily

1 / 11

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
NEXT architects www.nextarchitects.com

Vlotwateringbrug

By 13-10-2016

De Vlotwateringbrug van NEXT architects in samenwerking met LOLA Landscape is geen gebruikelijke fiets- en voetgangersbrug. De Vlotwatering is een vliegroute voor verschillende soorten vleermuizen. Daarom biedt de brug een unieke kans voor het huisvesten van deze zoogdieren.

In het ontwerp is ingezet op het versterken van bestaande groene en ecologische verbindingen, waarbij natuur- en recreatiewaarden elkaar aanvullen. De brug vormt de entree tot de Poelzone: een langgerekt gebied gelegen in het Westland, tussen ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster. Hier wordt een nieuwe groene recreatieve verbinding aangelegd met natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen.

Om de brug optimaal geschikt te maken voor vleermuizen is gekozen voor een constructie in beton. De massa geeft een stabiel en aangenaam klimaat. In de brug zijn sleuven opgenomen die vanaf de onderzijde bereikbaar zijn. De openingen zijn ruw afgewerkt voor grip. Daarmee is de brug een ideale habitat voor vleermuissoorten. “Een schoolvoorbeeld van hoe een functioneel object ook de natuur kan dienen”, zegt vleermuisexpert Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging.

Dutch Design Awards finalist Habitat 2016

www.nextarchitects.com
www.lolaweb.nl

Foto’s: Raymond Rutting