Publicaties

Dutch Design Daily

1 / 4

By

By

By

By
Victor de Leeuw www.deleeuwontwerpers.nl

Voor hen die vielen

By 04-05-2020

Ereboek Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Aanleiding

Het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Gedurende de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de namen van de Wassenaarse slachtoffers. Hoewel het onderzoek naar de lijst is afgesloten, heeft de ervaring geleerd dat nieuwe feiten en inzichten blijven bovenkomen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het altijd mogelijk blijft verbeteringen in de lijst aan te brengen.

Opdracht
Ontwerp een losbladig systeem om de lijst met namen toegankelijk te maken voor bezoekers van het Gemeentehuis. Het boek bevat een voorwoord, leeswijzer, gedicht en een lijst met ± 550 namen. Het logo van de Gemeente Wassenaar dient zichtbaar te zijn op de omslag en bij elke naam. Benodigd aantal boeken: 1.

Uitwerking
Bij navraag blijkt de lijst slechts eens in de ± vijf jaar te worden geactualiseerd. Daarom is een losbladigsysteem niet nodig. De kosten zitten voornamelijk in het voortraject. Een kloek boek, mooi gebonden, met opengeslagen telkens één naam en/of familie zichtbaar en waarvan elke dag één pagina wordt omgeslagen in het Gemeentehuis, levert een waardig gedenkboek op voor de Wassenaarse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.