Interviews

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By
Dutch Invertuals www.dutchinvertuals.nl

Wendy Plomp – Mutant Matters

By 19-01-2019

Interview door Viveka van de Vliet

In het tienjarig bestaan is Dutch Invertuals een begrip geworden. Oprichter en curator Wendy Plomp creëert samen met een groep zorgvuldig geselecteerde talentvolle ontwerpers keer op keer een soort miniatuurmaatschappij binnen de maatschappij. In deze pop-upwereld vertoeven ze tijdelijk.

Hier werken verschillende karakters samen. Ze bedenken de titel van de expositie als denkrichting, spelen met het thema, brengen hun eigen expertise in, dagen zichzelf en elkaar uit, voeren discussies, becommentariëren en versterken elkaars werk, hebben plezier, denken buiten de paden, brengen elkaar verder, bezitten de kracht van het gezamenlijke netwerk dat zich verspreid als een olievlek, en bouwen een uniek Gesamtkunstwerk als de som der individuele delen.

Nadat maatschappelijke onderwerpen als energievraagstukken, conflictpatronen en digitalisering gestalte hebben gekregen in voorgaande collectieve presentaties, vormt dit jaar de door menselijk handelen veranderende materialen het thema: Mutant Matters. Materialen die door ons gebruik van bijvoorbeeld chemische wapens in oorlogen, muteren vanwege de chemische reacties. Zoals radioactief glas.En daarmee ons landschap veranderen. In het Antropoceen, denaam van het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit, kun je muterende materialen op verschillende manieren bekijken. Als gevaar – we zijn bang er geen controle meer over te hebben en erdoor overwoekerd te worden. Of als vooruitgang – omdat muteren evolutie betekent.

Plomp daagt gepassioneerde, getalenteerde en beeldgedreven designers uit met dit gegeven iets te doen. Ze voegt steeds nieuwe leden aan het team toe die het collectief vooruit duwen. Dit jaar presenteerde Dutch Invertuals designers Daniel de Bruin, Thomas Ballouhey, Léa Baert, Bram Vanderbeke, Xandra van der Eijk, Edhv, Jeroen van Veluw, Emilio Timp, Bart Schalekamp zich, aangevuld met een aantal nieuw gescoute, jonge talenten als Fransje Grimbrère die haar ‘Standing Textile(s)’verder ontwikkelt en Shahar Livne die nieuwe beelden met haar uitgevonden materiaal Lithoplast toont. Samen en individueel interpreteren ze het thema, proberen ze de processen te begrijpen en onderzoeken materialen. Ze realiseren intrigerende producten en objecten die wellicht nieuwe functies toevoegen, of nooit eerder getoonde abstract beelden laten zien.

Dit jaar werkt het collectief samen met Kate Franklin en Caroline Till vanonderzoeksbureau FranklinTill. Zij gavenhet boek Radical Matter, rethinking materials  for a sustainable future’uit, waarin ze min of meer hetzelfde inhoudelijke verhaal in woorden vertellen als Dutch Invertuals in beelden doet. Samen zullen de Dutch Invertuals een aantal hoofdstukken aan het boek toevoegen, als visueel manifest bij het reeds geschreven manifest.

Parallel daaraan schrijft Dutch Invertuals verder aan haar eigen boek. Hoofdstuk volgt logisch op hoofdstuk en zo wordt de tijdsgeest telkens weer verbeeld in verschillende exposities. Nooit in de zin van welke kleur hip and happening is, niet met het doel verkoopbare producten te presenteren, en ook niet zozeer om dewereld te verbeteren. Dutch Invertuals herdefinieert de grenzen van het vak, stelt kritische vragen, reflecteert enanalyseert hoe wij ons gedragen, willen leven, wat onze identiteit en cultuur inhouden en hoe we de nieuwe natuur vormgeven. ‘Zo geven we inhoud aan het begrip ‘design’ en krijgen we een beter begrip van de context waarin we leven’ , zegt Plomp.

Met dank aan Connecting the Dots

Portretfoto door Boudewijn Bollmann