Publicaties

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
Bruno van den Elshout www.whatevertheweather.nl

Whatever the Weather

By 18-12-2020

Ontmoeting in boekvorm met ‘Whatever the Weather’

‘Hoe maak ik rust en ruimte zichtbaar?’ was de vraag die kunstenaar Bruno van den Elshout (Den Haag, 1979) in 2012 bewoog om een jaar lang ieder uur de Noordzeehorizon te fotograferen. Het leverde twee jaar later het omvangrijke boekwerk NEW HORIZONS op.

Samen met vormgever Sybren Kuiper en boekbinder Wytze Fopma bereidt Bruno inmiddels een nieuwe boekuitgave voor. De horizon is nu niet langer onderwerp, maar achtergrond voor 144 ontmoetingen waar de kunstenaar in 2018 toe uitnodigde. ‘Whatever the Weather’ toont 144 portretten van evenveel mensen die aan het project deelnamen door ieder een dag met Bruno door te brengen aan het Haagse Zuiderstrand, en zichzelf aan het einde van die dag te portretteren. Op ooghoogte, zonder zichtbare kleding of attributen, en onder de weersomstandigheden van het moment.

De vraag ‘Hoe nodig ik uit tot wezenlijke ontmoeting?’ vormde het vertrekpunt voor het project, en was ook leidend voor de keuzes waaruit het boekontwerp is ontstaan. De 144 gezichten  staan in het boek 144 op ware grootte afgebeeld. Dankzij de staande boekconstructie kom je  als ‘lezer’ vanzelf op gelijke hoogte met de geportretteerde, waardoor het werkelijk voelt of je tegenover iemand zit. Zo ontstaat met de omslag van elke bladzijde een nieuwe ontmoeting.

Het boek wordt in oplage geproduceerd zodra er voldoende voorbestellingen zijn. Inmiddels is voor meer dan € 15.000 op het boek ingetekend. Voorintekening boek > www.whatevertheweather.nl/order

Beeldbewerking: Sipke Visser
Lithografie: Sebastiaan Hanekroot
Ontwerp: Sybren Kuiper
Binding: Wytze Fopma

Meer Bruno van den Elshout > 17.09.2015