20-04-2021

Dutch Design Daily

1 / 9

By

By

By

By

By

By

By

By

By
Niels Schrader and Roel Backaert www.minddesign.info

Acid Clouds

By 20-04-2021

Acid Clouds is een onderzoeksproject van grafisch ontwerper Niels Schrader en fotograaf Roel Backaert. Het omvat een reeks foto’s die de materiële sporen van virtuele data in Nederland in kaart brengen. Vanuit mondiaal en lokaal perspectief onderzoekt het project het enorm hulpbron-intensieve opslaan van digitale data en stelt het beeld van de cloud als een schone, steriele en milieuvriendelijke omgeving ter discussie. We zijn momenteel op een punt aanbeland waarop digitale voorzieningen fysieke beperkingen bereiken.

Sinds 2018 documenteren Schrader en Backaert systematisch Nederlandse datacenters. Hun nachtfoto’s geven een correctie van het beeld dat de bestaande visuele en verbale retoriek die door de IT-sector wordt gebezigd en die opzettelijk de aandacht afleidt van de schadelijke effecten van technologie op onze leefomgeving. De foto’s zijn allemaal vanuit hetzelfde gezichtspunt genomen om de ruimtelijke aanwezigheid van de datacentra methodisch vast te leggen en visuele vergelijkingen tussen verschillende topologieën mogelijk te maken. Het ontdekken van unieke kenmerken van de gebouwen helpt om motieven en interventies te identificeren die verborgen zitten in de wereldwijde cloud-infrastructuur.

Schrader en Backaert werken momenteel samen met redacteur en publicist Jorinde Seijdel aan een publicatie met een uitgebreide collectie Nederlandse datacenters. Het boek zal verkrijgbaar zijn via nai010 uitgevers.

Website
www.acidclouds.org

www.roelbackaert.com