10-07-2016

Dutch Design Daily

1 / 10

By

By

By

By

By

By

By

By

By
DutchDesign Field School www.2015.sfudutchdesign.ca

Adriaan Geuze, West 8

By 10-07-2016

Groep Drie is de derde groep die deelneemt aan de dutchDesign Field School van de Simon Fraser University in Vancouver. Groep Drie heeft interviews gehouden met 20 architecten en ontwerpers in 7 verschillende steden. Dutch Design Daily laat verspreid over verschillende dagen de interviews met de Nederlandse ontwerpers en architecten zien.

Adriaan Geuze
Stedebouwkundig ontwerpen is vaak een discipline die allereerst de nadruk legt op pragmatische kwesties als infrastructuur, functie en logistiek. Adriaan Geuze van West 8 bespreekt hoe belangrijk het is om eerst de culturele context van een stedebouwkundig project te doorgronden en deze als uitgangspunt te nemen bij het ontwerpen. Hij legt uit hoe een focus op mensen, karakters en verhalen resulteert in projecten die een betekenis hebben die de functionele eisen overstijgt en deel worden van het leven van de stad.

www.west8.nl