02-10-2016

Dutch Design Daily

1 / 7

By

By

By

By

By

By
Frank Kolkman www.frankkolkman.nl

Design for Flies

By 02-10-2016

Design for Flies oppert nieuwe mogelijkheden van onderzoek naar zeldzame ziektes. Voor farmaceutische bedrijven is het vaak niet rendabel om hier medicijnen voor te ontwikkelen. Dit is echter voor de patiënten een probleem en het betekent stilstand in hun genezingsproces. Met deze toolkit wordt het mogelijk om het onderzoek naar de patiënt te verplaatsen. Door fruitvliegjes als ‘proefkonijnen’ te gebruiken kunnen op grote schaal tests worden uitgevoerd, die zijn aangepast op de persoonlijke eigenschappen van de patiënt.

Selectiecommissie
Een ontwerper als katalysator voor een geheel nieuwe benadering van farmaceutisch onderzoek: dat maakt indruk. Kolkman werkte samen met gerenommeerde wetenschappelijke instituten, maar betrok ook de patiënt bij het onderzoek, tot voordeel van alle partijen. Design for Flies breekt een vakgebied open en versnelt onderzoeksmethoden. Hoewel nog in de opstartfase ziet de commissie er een veelbelovend en grensverleggend project in, dat grote vooruitgang kan bewerkstelligen.

Opdrachtgever
Kyoto Institute of Technology (Kyoto, JP). Professor Julia Cassim – Kyoto Design Lab (D-Lab) & Professor Masamitsu Yamaguchi – Faculty of Applied Biology / The Center for Advanced Insect Research (CAIR).

Dutch Design Awards finalist Service & Systems, 2016