25-11-2019

Dutch Design Daily

1 / 8

By

By

By

By

By

By

By

By
Jessica den Hartog www.jessicadenhartog.nl

Rechallenge

By 25-11-2019

Vanuit onderzoek naar materiaal, mens en circulariteit experimenteert designer Jessica den Hartog met gerecycled plastic.

Jessica heeft sinds haar studie al een fascinatie voor plastic. Met name de kleurvariatie is voor haar belangrijk. Daarom recyclet zij op kleine schaal haar eigen plastic per soort en per kleur, om een eigen grondstof te creëren. Deze grondstof heeft ze verwerkt tot haar kleur- en materialenbibliotheek ReColored. Tijdens haar onderzoek is het proces even belangrijk als het resultaat. Het continu voort willen borduren op het materiaal om het vernieuwend toe te kunnen passen. Experimenteren met materiaal, kleur en techniek geeft steeds nieuwe inzichten en resultaten.

Jessica ziet haar kleur- en materialenbibliotheek ReColored als een startpunt voor zichzelf en voor andere ontwerpers en bedrijven. De kleur- en materialenbibliotheek moet als een uitnodiging voelen om mee aan de slag te gaan. De focus ligt op persoonlijke interpretatie van het materiaal gerycled plastic. Elke sample staat op zichzelf als kunstwerk, voordat het getransformeerd wordt tot verschillende materialen en producten. De ontdekking van nieuwe verbindingen, leidt tot nieuwe productinzichten. Jessica werkt graag samen met andere ontwerpers en de industrie. Onderling delen van kennis en technieken stimuleert en inspireert elkaar om de inzetbaarheid van circulaire kunststoffen te verhogen.

Met elkaar is het mogelijk om grenzen te verleggen, zodat het gebruik van esthetische, duurzame kunststoffen onze toekomst wordt!

Rechallenge is een samenwerking met ontwerpers Jasmijn Muskens, Moyca Gort, Marijke Bruggink en Daan Kruijssen.

Meer Jessica den Hartog > 06.07.2018