01-01-2021

Dutch Design Daily

1 / 7

By

By

By

By

By

By
TU/e Industrial Design www.tue.nl

Sync: Vakmanschap binnen Industrie 4.0

By 01-01-2021

One Week About – Student Work, Faculty of Industrial Design, TU/e

Final Master project
Stijn Oude Lenferink

“In de houtwerkplaats is het fabricageproces tegenwoordig steeds meer computergestuurd (CNC, lasersnijden, etc.). Dit wordt ingegeven door de noodzaak om de kosten te verlagen en de snelheid en reproduceerbaarheid van de productie te verhogen. Binnen de aankomende Industrie 4.0 zullen computergestuurde processen overheersen. De gebruiker verliest daarbij de mogelijkheid direct in te grijpen, waarmee waardevolle aspecten van vakmanschap verloren gaan.”

“Sync verbeeldt een visie op het vermogen tot direct ingrijpen door de gebruiker binnen Industrie 4.0 door input en output direct met elkaar te verbinden. De gebruiker stuurt Sync in het fabricageproces, waarbij de mogelijkheden van de robot (kracht, precisie en herhaalbaarheid) en de vaardigheden van de gebruiker (kennis, analyse en besluitvorming) op een effectieve manier aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor wordt het proces nauwkeurig en herhaalbaar en terwijl het flexibel en ambigu blijft.