08-09-2016

Dutch Design Daily

1 / 10

By

By

By

By

By

By

By

By

By

By
212 Fahrenheit www.212f.nl

Sleutelbewaarders

By 08-09-2016

Hoe kan een kerkgebouw weer een zinvolle plek in een gemeenschap krijgen en een hedendaagse maatschappelijke rol vervullen?

Creatief bureau 212 Fahrenheit bedacht voor de Stichting Oude Groninger Kerken het Sleutelbewaardersconcept, waarbij een kerk en een basisschool een structurele samenwerking aangaan door de sleutel van de kerk samen te delen. Het project moet jonge dorpsbewoners bewust maken van de rol die de kerk speelt in hun gemeenschap en hen laten nadenken over welke rol de kerk in de toekomst kan vervullen.

Het ‘delen’ van de sleutel is een feestelijk moment. De school ontvangt een Sleutelbewaarderskist met daarin de sleutel van de kerk, een certificaat, het Sleutelbewaardersspel en educatief materiaal. De leerlingen spelen op de startdag het Sleutelbewaardersspel, een quiz in en rond de kerk. Terug in de klas praten ze over wat ze in de kerk hebben gezien.

Na de startdag wordt de sleutel daadwerkelijk gedeeld. Hierdoor ontstaat een basis van vertrouwen tussen de vrijwilligers van de plaatselijke beheercommissie en de mensen van de school.

Meer 212 Fahrenheit > 20.07.2016